יום שלישי, 1 במאי 2012

איור פלסטלינה לפרשת 'אמור'

דמות , חיטה, מצה ומרור- פלסטלינה, ארבעת המינים- חימר פולימרי, רקע- מחשב.איור פלסטלינה לפרשת 'קדושים'

דמויות פלסטלינה, גדר- עץ ורקע- במחשב.

"לפני עוור לא תתן מכשול".


איור פלסטלינה לפרשת 'אחרי מות'

דמויות פלסטלינה, רקע- איור במחשב.

איור פלסטלינה לפרשת 'מצורע'

דמויות פלסטלינה, רקע- נייר.

איור פלסטלינה לפרשת 'ויקרא'

דמויות פלסטלינה, רקע- ציור במחשב.